วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

เรามีพันธมิตรชั้นนำมากมาย มากกว่า 35 บริษัท

ในปัจจุบันทุกๆ ธุรกิจจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจที่ดี สามารถสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในระยะยาวให้แก่กิจการได้เลยทีเดียว

และเราก็มีพันธมิตรชั้นนำมากมาย มากกว่า 35 บริษัท ดังรูป

คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจคืออะไร?
การเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ใช่เพียงแต่การเลือก ผู้ขายชิ้นส่วนสินค้าให้กับบริษัท (Supplier) หรือโรงงานผู้ผลิต วัตถุประสงค์ของการหาพันธมิตรมีความหมายกว้างกว่าที่กล่าวมามากเช่น
พันธมิตรเชิงกลยุทธ (Strategic alliance) หรือการที่กิจการ 2 กิจการขึ้นไปทำสัญญาเพื่อที่จะร่วมลงทุนเพื่อแสวงหาผลกำไรร่วมกันเรียกว่า กิจการร่วมค้า (Joint venture) เป็นต้น
โดยการที่ผู้ประกอบการจะสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ ผู้ประกอบการจะต้องรู้ว่า

 • หน้าที่และการทำงานร่วมกันของคู่ค้าและกิจการเป็นอย่างไร
 • ข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งรายได้ หรือการตกลงราคาซื้อขาย
 • เป้าหมายของการสร้างพันธมิตรคืออะไร เช่น เพื่อส่งเสริมกลยุทธด้านการตลาด เพื่อสร้างฐานการผลิตที่ใหญ่ขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การตอบโจทย์เป้าหมายของกิจการตนเองก็สำคัญ
  แต่การจับคู่พันมิตรที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมเป้าหมายของพันธมิตรด้วย ก็เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนให้กับทั้งสองธุรกิจด้วยเช่นเดียวกัน

ข้อดีของพันธมิตรทำงธุรกิจ

 1. ความร่วมมือทางการตลาด อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และการใช้ช่องทางการตลาดร่วมกัน
  เพื่อพัฒนาสื่อการโฆษณาและส่งเสริมการขายร่วมกัน รวมถึงการนำเสนอตราสินค้าร่วมกัน (CoBrand)
  เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้า ที่กว้างมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
 2. ความร่วมมือด้านการผลิตหลักสูตรใหม่ อาทิ การผลิตหลักสูตร (Content) ที่ต้องใช้เทคโนโลยีออนไลน์
  และวิธีการในกรณีศึกษาใหม่ๆ โดยมีการร่วมมือกันในการถ่ายโอนเทคโนโลยีในการผลิต เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก เป็นต้น
 3. ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา อาทิการร่วมมือกันในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการระหว่างกัน เป็นต้น

กลยุทธในการสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับคู่ค้า
เมื่อสามารถเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของกิจการได้แล้ว ระยะต่อไปคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรการค้าเหล่านั้น เพื่อเพิ่มกำลังการต่อรอง สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
ได้มากกว่าคู่แข่งคนอื่นๆ โดยทั้งสองฝ่าย อาจจะต้องชี้แจงกฎเกณฑ์ในการทำงานร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ มีการสื่อสารถึงกันและกันเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือข้อสงสัยต่างๆ
ระหว่างทั้งสองฝ่าย ร่วมถึงดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะเมื่อคู่ค้าของกิจการแข็งแรง ก็จะส่งผลดีต่อกิจการที่ร่วมค้าได้เช่นเดียวกัน

รับสมัครตัวแทนขายประกันรถยนต์ กับศรีกรุงโบรคเกอร์
ขายได้ทุกบริษัท ค่าสมัครเพียง 200 บาท
รับสิทธิประโยชน์มากมาย พร้อมเป็นเจ้าของเว็บไซต์Free
ติดต่อLINE ID = saneh2499
หรือคลิกที่นี่! เพื่อสมัครทันที